Stileven | Nutteloze tranen

Leeuwarden - Een paar weken geleden stond er een prachtig interview met Liesette Bruinsma in de Leeuwarder Courant. Ze is zo goed als blind maar zeg niet dat ze een beperking heeft, want ze laat zich niet beperken. Liesette doet wat ze wil. Ze zwemt. En hard, heel hard. Ze  heeft drie wereldrecords in haar bezit. Nu gaat ze voor Goud op de Paralympische Spelen in Rio. Ze traint twintig uur per week.

Veel trainen betekent ook veel rusten. Daarom gaat ze vroeg naar bed. “Geen probleem,” zegt ze, “want ik kijk toch niet tv.” Mailen doet ze wel. Ze kan immers blind typen. De humor en het zelfbewustzijn van zo'n jonge meid confronteren mij met mijn medelijden. Ik kan zo maar janken als ik jonge mensen met een handicap zie. Maar wat hebben zij aan mijn tranen? Doe wat De Jong. Ga werken bij Tûmba, tegen discriminatie. Tekst: Ate de Jong