Fontein Europaplein tijdelijk weggehaald

Leeuwarden - De fontein op het Europaplein wordt tijdens de reconstructie van dit verkeersknooppunt tijdelijk weggehaald, om beschadiging te voorkomen. 

Het bovengrondse deel van de fontein wordt zorgvuldig gedemonteerd. Dat deel wordt opgeslagen en waar nodig gerestaureerd. De fundering, kelder en het bassin blijven liggen. Zodra het bassin is opgehoogd, komt de fontein weer terug. De werkzaamheden voor de start van de demontage zijn te volgen op woensdag 20 januari 2016 om 15.30 uur. Belangstellenden kunnen zich melden bij de ingang van het Eurohotel aan het Europaplein. Wethouder Thea Koster is aanwezig namens de gemeente.