D66 en PvdA houden thema-avond over laaggeletterdheid

Leeuwarden -  De fracties van D66 en PvdA Leeuwarden organiseren een grote thema-avond over laaggeletterdheid. Deze avond vindt woensdag 27 plaats in het Friesland College aan de Julianalaan. 

Ruim 1 op de 9 volwassenen in Fryslân is laaggeletterd. In één van de rijkste landen ter wereld. Dat kunnen we ons niet permitteren, aldus de fracties van D66 en PvdA Leeuwarden. Niet goed kunnen lezen en schrijven (en onvoldoende met cijfers kunnen omgaan) beperkt mensen enorm, daarom organiseren D66 en PvdA een avond over dit onderwerp. Tijdens de avond komen vragen aan bod als: hoe bevorderen wij geletterdheid in onze regio, welke aanpak is succesvol en hoe/waar vinden we potentiële deelnemers aan programma's? Ria Akkersdijk, projectleider Leren en Werken Provincie Fryslân, en andere betrokkenen houden korte inleidingen. Na de pauze is er tijd voor interactie met de zaal en gelegenheid om rond dit thema te netwerken. Bij de inleiders is ook een taalambassadeur aanwezig die zelf de stap naar geletterdheid heeft gemaakt. Niek Donker treedt op als gespreksleider. Belangstellenden kunnen vanaf 19.00 uur binnenlopen, het programma start om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via iedereentelt@d66leeuwarden.nl.