Professor Herman Pleij geeft lezing in Dorpskerk Huizum

Leeuwarden - Professor Herman Pleij geeft donderdag 28 januari om 20.00 uur een lezing in de Dorpskerk Huizum. De titel van zijn lezing is 'Friese mentaliteiten? Over de zucht naar regionale identiteit'.

Twee stellingen waar Pleij op in zal gaan zijn: ‘Als botheid een deugd is, spannen Friezen de kroon’. En: ‘In Nederland werkt een sterk individualisme een ongekende drang naar samenwerken in de hand. En in Friesland nog meer.’ Ook zal hij ingaan op de gevaren van collectieve zelfverheffing. Toch is er volgens hem anno 2016 reden voor hoop: de eeuwenlange training van Nederland in het smeden van compromissen zal ook in gepolariseerde tijden zijn vruchten blijven afwerpen.

Herman Pleij

Herman Pleij wordt beschouwd als een van de beste sprekers van Nederland. Hij weet met humorvolle observaties een breed publiek enthousiast te maken voor cultuurhistorische onderwerpen en inzicht te geven in de historische achtergrond van de huidige maatschappij, en van wat wij als 'typisch Nederlands' beschouwen. Hij doet dat door zijn publicaties, door lezingen, door optredens op tv en radio en door middel van eigen televisieprogramma’s zoals Wij Nederlanders. Hij was tot zijn pensionering in 2008 hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Pleij heeft tal van publicaties op zijn naam staan.