Roken mag niet meer op Leeuwarder schoolpleinen

Leeuwarden - Een peukje roken op het schoolplein is er straks niet meer bij. Op alle schoolpleinen van Leeuwarden mag in 2017 niet meer gerookt worden. Dit geldt zowel voor basis-, voorgezet- als mbo-onderwijs.

Alle onderwijsinstellingen uit de gemeente Leeuwarden tekenen donderdag in de Friese Poort aan de Wilaarderburen een convenant waarin ze deze nieuwe regel vastleggen. Vanaf dan mag er op het schoolplein van de Friese Poort aan de Wilaarderburen niet meer gerookt worden. Na de ondertekening wordt er een speciaal rookvrij-bord bij het plein onthuld. Sommige scholen voerden al een anti roken beleid op de schoolpleinen. Alle andere scholen moeten voor 1 augustus 2017 rookvrij zijn. Deze termijn is vrij lang, zodat scholen de tijd hebben om faciliteiten aan te leggen, zoals bijvoorbeeld een speciale rookruimte.

Zien roken, doet roken

Uit onderzoek van het Longfonds blijkt dat vijftig procent van alle rokers begint met roken op het schoolplein. Roken is in Nederland de leefstijlfactor die de meeste ziekte en sterfte veroorzaakt. Ook meeroken is schadelijk voor de gezondheid. Ook blijkt uit hetzelfde onderzoek dat kinderen sneller gaan roken als hun vrienden dat ook doen; zien roken, doet roken. Wethouder Onderwijs en Jeugdzaken Thea Koster: ,,Door roken op het schoolplein toe te laten, zendt de school het signaal uit dat roken normaal is en geaccepteerd wordt. Door het schoolplein rookvrij te maken, laat de school zien dat ze het belangrijk vindt om een gezonde uitstraling te hebben en kinderen te stimuleren gezond op te groeien. De school vervult daarmee een voorbeeldfunctie."