Cantatedienst in Grote of Jacobijner Kerk

Leeuwarden - De Cantate 'Herr, nun lässest du deinen Diener' van Dieterich Buxtehude (1637-1707) wordt zondag 7 februari om 19.00 uur ten gehore gebracht tijdens de cantatedienst in de Grote of Jacobijner Kerk.

In het begin van februari wordt op de kerkelijke kalender stilgestaan bij het verhaal van Jozef en Maria die het kind Jezus 'presenteren' in de tempel. Dan verschijnt ook Simeon ten tonele die in het kind Gods heil aanschouwt. Zijn woorden zijn de kerkelijke traditie ingegaan als de Lofzang van Simeon. Het is deze Lofzang die door Dieterich Buxtehude in de cantate wordt verklankt. Aan deze dienst werken mee: Mattijs Hoogendijk, tenor, Irene de Boer, viool I, Roos Valeton, viool II, Theo Jellema, Müller orgel en orgelcontinuo en Ds. Hinke Post-Knol, voorganger.