Op excursie naar Buismanskoai

Leeuwarden - De Buismanskoai is normaal niet vrij toegankelijk, maar op zaterdag 6 februari kunnen belangstellenden op excursie naar deze eendenkooi. Van 7.30 tot 9.30 neemt een gids van It Fryske Gea deelnemers mee naar de eendenkooi en de vogelkijkhut met uitzicht over de Ryptsjerksterpolder.

De Buismanskoai bestaat uit een waterplas, de zogenoemde kooiplas, met één of meerdere bochtige, smal toelopende sloten; zogenaamde vangpijpen. Deze sloten zijn omringd met rietschermen. Hierdoor blijft het een mysterie wat zich daar binnen afspeelt. Met behulp van tamme eenden werden vroeger wilde eenden, smienten en talingen naar de kooiplas gelokt en vervolgens in de vangpijpen gevangen. De gids vertelt over de historie van dit oude ambacht. Vogelkijkhut Na een bezoek aan de eendenkooi gaat de excursie door naar de vogelkijkhut met uitzicht over de Ryptsjerksterpolder. Deze polder staat ’s winters deels onder water en is daardoor bekend als één van de eerste plekken waar in Fryslân geschaatst kan worden. Maar het korte gras en het kleine laagje water maken het ook een ideaal gebied voor pleisterende kolganzen en smienten. Deze excursie start met opzet vroeg in de ochtend, om zo de kansen te vergroten dat deelnemers het ontwaken van de ganzen kunnen aanschouwen. Een waar spektakel volgens kenners. Opgeven voor de excursie kan tot vrijdag 5 februari 12.30 uur via (0512)381448 of www.itfryskegea.nl.