POM-status voor Alde Fryske Tsjerken

DFM - De Stichting Alde Fryske Tsjerken is door minister Bussemaker van OC&W aangewezen als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). ,,Het is een erkenning voor het werk dat wij met een betrekkelijk kleine organisatie (3,2 fte) en ruim 250 vrijwilligers doen voor de instandhouding van 45 kerken in Fryslân”, reageert een verheugde voorzitter Jan Kersbergen. ,,Dit is de kroon op al onze inspanningen in de afgelopen 45 jaar.”

Volgens de adviescommissie van de Raad voor Cultuur voldoet de Stichting Alde Fryske Tsjerken aan alle beoordelingscriteria. Eerder waren er twijfels bij de financiële positie. Die zijn er nu niet meer. Ook is de adviescommissie ervan overtuigd geraakt, na verklaringen van verschillende deskundigen, dat de Stichting zorgvuldig met monumenten omgaat. Voorzitter Kersbergen is erkentelijk voor alle steun die de Stichting gekregen heeft in de aanvraagprocedure. ,,Niet alleen architecten, Bond Heemschut en de voormalige directeur van Hûs & Hiem zijn achter ons gaan staan, ook de vorige gedeputeerde Jannewietske de Vries en de huidige Johannes Kramer. We zijn blij dat de Raad voor Cultuur en de minister zich hebben laten overtuigen.” De status heeft als voordeel dat de Stichting verlost wordt van veel administratieve rompslomp bij de aanvraag en verantwoording van subsidies, vult directeur Gerhard Bakker aan. ,,Bovendien krijgen POM’s voorrang bij de verdeling van de subsidies, maar daar is het ons niet om te doen. Wij hopen dat de minister het advies van de Raad voor Cultuur overneemt om het criterium dat je op papier moet aantonen dat je vijf jaar goed bezig bent geweest, verder te versoepelen. Dat is veel stimulerender voor al die organisaties die met veel vrijwilligersinzet ontzettend veel doen voor monumentenbehoud, zoals de Raad voor Cultuur ook stelt.” De Stichting verwacht dat de procedure bij de bestuursrechter tegen de afwijzing van de tweede aanvraag nu snel kan worden afgerond.