bv SPORT start met cursus Leider Sportieve Recreatie

Leeuwarden - Initiatiefnemer bv SPORT start op zaterdag 6 februari samen met stichting NSA en de gemeenten Leeuwarden en Leeuwarderadeel de cursus Leider Sportieve Recreatie. De cursus wordt aangeboden aan werkzoekenden in beide gemeenten, die graag iets voor de sport en/of in hun wijk willen doen.

De werving van deelnemers is via beide gemeenten, het talentcentrum Leeuwarden en de sociale wijkteams gedaan. Na een inschrijvingsperiode, intakegesprekken en een check op onder andere VOG, is er een groep van 14 deelnemers overgebleven. De groep bestaat uit een diversiteit van culturen, leeftijden, achtergronden en komen uit verschillende wijken uit de beide gemeenten. Tot aan de zomervakantie zullen de deelnemers 12 bijeenkomsten volgen waarna ze door middel van een Proeve van Bekwaamheid de cursus afronden. Tijdens de lessen breiden de deelnemers hun kennis en vaardigheden uit waarmee ze aan het eind van de cursus  lessen, trainingen en projecten kunnen organiseren. De cursus wordt geheel verzorgd door stichting NSA. Deelnemers aan de cursus hebben aangegeven wat voor hun wijk (terug) te willen doen. Na het succesvol afronden van de cursus kunnen de deelnemers zelfstandig met verschillende groepen mensen werken op het gebied van activiteitenbegeleiding. Eén van de doelstellingen die bv Sport met het Team Sportontwikkeling nastreeft is dat door c.q. in samenwerking met haar geïnitieerde en georganiseerde activiteiten op termijn zelfstandig kunnen functioneren door ze bijvoorbeeld over te dragen aan sport- en/of wijk- en buurtverenigingen. Door deelnemers eerst als stagiaire en later als gediplomeerd sport- en spelleider te  betrekken en in te zetten bij deze activiteiten, wordt verwacht deze doelstelling (eerder) te realiseren.