Pleatslik Belang Grou houdt enquête over ondergrondse explosies

Grou - Pleatslik Belang Grou heeft op haar site een enquête geopend met betrekking tot het onderzoek dat Vermilion Oil & Gas wil uitvoeren middels ondergrondse explosieven in het Leechlân bij Grou.

Vermilion wil door middel van ondergrondse explosieven onderzoeken of het mogelijk is om daar te boren. Met een boor worden explosieven op vijftien meter diepte geplaatst. De trillingen van de explosies legt het bedrijf vast met speciale microfoons die in een raster over het veld liggen. De echo geeft informatie over de bodemlagen en de mogelijkheid om erin te boren. Volgens Vermilion zullen mensen weinig van deze explosites merken. Ze zijn niet voelbaar en blijven onder de 80 decibel. Pleatslik Belang Grou wil wel graag de mening van de omwonende over deze mogelijke proefboringen. Vandaar dat ze een enquête heeft geopend zodat ze de uitkomst hiervan kan doorgeven aan de gemeente.