Workshop zingen met ouders en kinderen

Leeuwarden - Een workshop door de schrijver/componist (Jan Marten de Vries) van de liederen in de nieuwste uitgave van de Bijbel: de Samenleesbijbel. 

Dit is de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina's extra materiaal voor kinderen.Daarin is een veertigtal liederen opgenomen die door ouders en kinderen samen gezongen kunnen worden. Een workshop voor kinderen van 6-12 jaar en hun ouders; leerkrachten basisscholen, leiding kindernevendienst etcetera. De workshop is zondag 14 februari van 15.00 uur tot 16.30 uur in Kerkelijk Centrum ‘De Schakel’, Havingastate 7 in Leeuwarden. Informatie: schakeltoerusting@gmail.com / 058-2675209. Er is kinderopvang voor de kleinsten.