Thuiszorg Het Friese Land scoort 9,1 op bejegening van de cliënt

Leeuwarden -  Thuiszorg Het Friese Land scoort een 9,1 voor bejegening van de cliënt. Daarnaast beveelt negen van de tien cliënten Thuiszorg Het Friese Land aan. Dit blijkt uit de een recent uitgevoerd cliënttevredenheidsonderzoek. Gemiddeld scoorde Thuiszorg Het Friese Land een 8,5. Deze score is een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde.

Het cliënttevredenheidsonderzoek wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. Vragen die aan de orde komen hebben onder andere betrekking op de ontvangen zorg, de informatievoorziening en de kwaliteit van het personeel.