Stileven | Knap

Leeuwarden - Volgens Mark Rutte leven we in een beschaafd land. Ik wou dat het waar was. Dan werden jaarlijks geen honderdduizend kinderen mishandeld. Dan waren er geen voedselbanken. Dan kon iedereen lezen en schrijven en waren er geen 50.000 laaggeletterden Fryslân.

Tineke was één van hen. Die woorden, die zinnen, het lukte haar niet. Op school bleef ze vier keer zitten. Haar hele leven is ze daarom “dom” genoemd. Het echoot nog na: Je bent dom! Dom! Ze ging werken in een wasserij. Dat kon ze wel. Dertig jaar later wilde ze toch nog Nederlands leren. Ze deed een cursus. Nu staat ze voor een zaal met raadsleden en wethouders. Allemaal van die mensen die nooit zijn blijven zitten. Ja, op het pluche. Ze vertelt dat ze zich vrijer voelt, dankzij de cursus. “Wat vind je ervan, dat je nu voor zo'n volle zaal staat?” vraag ik. “Knap,” zegt ze.