Ine Ackermans zoekt informatie over familie

Leeuwarden - Ine Ackermans uit Hillegom is op zoek naar mensen die iets kunnen vertellen over haar ouders.

Eind januari 1945 kwamen meneer en mevrouw Ackermans - Laheij aan op het station van Leeuwarden, samen met hun kinderen: Giel, Antoon, Rieky, Ine, Theo en Corry. Ze woonden in Hoenzadriel, gemeente Maasdriel, maar moesten evacueren vanwege de Duitse bezetting. Ze liepen eerst naar Utrecht, vervolgens werden ze met veewagons naar Leeuwarden vervoerd. De kinderen zijn uiteindelijk bij vier gezinnen in Bolsward ondergebracht Ine Ackermans is op zoek naar mensen die zich iets kunnen herinneren van de aankomst van haar familie in Leeuwarden. Zij kunnen contact met haar opnemen via 0252 51 69 63 of ackermans.vb@snelnet.net.