Alles is Mooglik zoekt vrijwilligers

Grou - De commissie Alles is Mooglik van KWV Frisia in Grou houdt vrijdag 19 februari om 19.30 uur een vrijwilligersavond. Belangstellenden zijn dan welkom in Zeilcentrum Grou.

Allis is Mooglik wil zeilen voor mensen met een beperking toegankelijk maken. Op de vrijwilligersavond avond wil de commissie inventariseren op wie ze kan rekenen als vrijwilliger voor activiteiten. Belangstellenden kunnen zich tijdens deze avond laten informeren over de activiteiten en aanmelden om mee te helpen. Te denken valt aan hulp bij de vrijdagavondtraining, zeilclinics en hulp bij wedstrijden voor mensen met een beperking.