Baskische film in kader van Moedertaaldag

Leeuwarden - De Baskische speelfilm Amama, met ondertiteling in het Fries, is zaterdag 20 en zondag 21 februari te zien in Slieker Film in Leeuwarden.

Amama, of in het Fries 'Beppe, as in beam omgiet', gaat over een generatie- en opvolgingsconflict in een Baskische boerenfamilie, zoals dat zich afspeelt onder de ogen van Amama (Beppe). De jongste generatie op de boerderij, die al jarenlang in de familie is, worstelt met het toekomstperspectief. Wat doe je, doorwroeten zoals je vader dat doet of een ander pad inslaan? Als de oudste zoon emigreert en de jongste zoon ongeschikt wordt bevonden komt alle druk bij dochter Amaia te liggen. Zij is juist net aan het proberen zichzelf te ontwikkelen als kunstenaar. Maar past die ambitie wel bij het boerenbestaan? Vader Thomas heeft er geen oog voor dat Amaia het anders wil aanpakken. Culturele Hoofdstad Donostia San Sebastián De film maakt op het moment veel furore op filmfestivals in heel Europa. Hij is door het Europees Bureau voor Kleine Talen naar Friesland gehaald en van Friese ondertiteling voorzien in samenwerking met Culturele Hoofdstad Donostia San Sebastián 2016. De film wordt vertoond in het kader van Internationale Moedertaaldag. De film is op zaterdag 20 februari te zien op 15.30 uur. Voorafgaand aan de film, om 14.30 uur, is de presentatie van Culturele Hoofdstad Donostia-San Sebastián 2016. Voor degenen die geen Fries kunnen lezen of Baskisch kunnen verstaan, wordt de film op zondag 21 februari om 11.30 uur in twee aparte zalen tegelijkertijd afgespeeld. In de ene zaal met ondertiteling in het Fries en in de ander met ondertiteling in het Engels.