Tresoar onthult digitaal kijkje in rechtspraak uit de Middeleeuwen

Leeuwarden - Geïnteresseerden in rechtspraak en geschiedenis kunnen vanaf vandaag hun hart ophalen tijdens een bezoek aan de website van Tresoar. Op de website zijn vanaf vandaag namelijk 304.412 opnamen uit de Nedergerechten van Friese gemeenten te vinden. 

De Nedergerechten waren lokale rechtbanken in de grietenijen (gemeenten) en steden van Friesland in de periode van de late Middeleeuwen tot 1811. Zij hielden zich bezig met criminele, civiele en vrijwillige rechtspraak. Het deel van de Nedergerechten wat nu op internet beschikbaar is gesteld, omvat nog maar zo'n tien procent van de honderden meters Nedergerechtsarchief in de depots van Tresoar.

Alles digitaal

In 2009 is de stichting Vrienden van de Archieven in Friesland (FAF) begonnen met het digitaliseren van de bij Tresoar aanwezige archieven van de Nedergerechten. Alle archiefstukken zijn weliswaar op microfiche op de studiezaal Tresoar te raadplegen maar een aantal van deze fiches is van slechte kwaliteit. In eerste instantie was het de bedoeling om alleen de fiches van mindere kwaliteit te digitaliseren. Maar in de loop der tijd is dit project in de breedte gegroeid en is Tresoar van plan om het complete Nedergerechtsarchief te digitaliseren.