Inwoners Westeinde gaan afval beter scheiden

Leeuwarden - In Westeinde gaan wijkbewoners met ondersteuning van de gemeente en Omrin, de uitdaging aan om vanuit eigen initiatief het huishoudelijk afval in de wijk beter te scheiden. De afvalproef heet ‘Westeinde – aan het begin van iets moois’, en werd maandagmiddag afgetrapt. 

De proef begon met het uitdelen van informatiepakketten voor en door bewoners van de wijk. Tijdens de aftrap kwam wethouder Isabelle Diks naar Westeinde om, samen met leden van de werkgroep, de eerste informatiepakketten persoonlijk aan de wijkbewoners te overhandigen. Een groep enthousiaste vrijwilligers uit wijk gaat de rest van de informatiepakketten in de komende weken huis-aan-huis verspreiden. De informatiepakketten voor de inwoners bestaan uit een persoonlijke brief van de werkgroep, een uitgebreide nieuwsbrief over de proef en betere afvalscheiding, twee speciaal voor de proef ontworpen stickers voor op de grijze en groene container, die in Westeinde al sorti- en biobak gaan heten, plus vijftig vragen en antwoorden over afvalscheiding.

Vervolg op eerder voorstel

De proef is het vervolg op het niet doorgaan van de eerder voorgestelde proef met ondergrondse containers in de wijk. Tijdens de drukbezochte bijeenkomst vorig jaar bleken er in de wijk veel bezwaren te zijn tegen deze nieuwe manier van inzamelen. Wethouder Isabelle Diks had vooraf beloofd goed naar de wijk te zullen luisteren en schrapte daarom de voorgestelde proef. Wel daagde ze de bewoners uit om dan zelf een breed gedragen plan voor een betere afval inzameling te maken.

Klankbordgroep en werkgroep

Diezelfde avond nog werd er een klankbordgroep gevormd van ruim veertig inwoners die actief wilden meedenken over de nieuwe proef. Vanuit deze klankbordgroep ontstond een werkgroep die nu aan de basis staat van het projectplan ‘Westeinde – aan het begin van iets moois’. Wethouder Diks: ,,Ik heb groot respect voor de vrijwilligers die zelf met veel werk en inzet de afval inzameling in hun wijk willen verbeteren."

Vervolg

De vrijwilligers proberen de informatiepakketten zoveel mogelijk persoonlijk aan de bewoners te overhandigen. Voorafgaand aan de verspreiding hebben ze een korte instructie gehad over voorlichting en afvalscheiding. De verspreiding is de eerste concrete actie voor de proef. Voor het komende jaar ligt er een projectplan klaar waarin de werkgroep, in samenwerking met de klankbordgroep, Omrin en de gemeente Leeuwarden, medebewoners wil stimuleren om hun afval beter te scheiden. Doelstelling is om in Westeinde de totale hoeveel restafval in de grijze container binnen een jaar met 61 kg per inwoner te verminderen.