Interview met Jacob Fokkema in HCL

Leeuwarden - In het kader van Leeuwarders in Gesprek praat Geart de Vries op zondag 28 februari met oud-Leeuwarder Jacob Fokkema. Het interview begint om 14.00 uur in Historisch Centrum Leeuwarden.

Prof. dr. Jacob Fokkema is één van de oprichters van de universitaire vestiging in Leeuwarden. Hij was jarenlang rector-magnificus van de Technische Universiteit in Delft. Maar hij noemt zichzelf nog altijd een rasechte Liwwadder. Hij werd geboren in de Tjerk Hiddesstraat, groeide op in het westen van de stad en zat op de Coornhertschool (tegenwoordig OBS De Vosseburcht). Na de middelbare school vertrok hij naar Delft en studeerde in 1976 af als elektrotechnisch ingenieur. Fokkema kreeg in 1993 een benoeming als hoogleraar technische geofysica aan diezelfde Delftse universiteit. Na zijn pensionering heeft hij zich met onder meer oud-rector Douwe Breimer van de universiteit van Leiden, ook een Fries om utens, ingezet voor de vestiging van de University Campus Fryslân (UCF). Fokkema is ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Fryske Akademy.