Hinder tijdens werkzaamheden Hermesbrug

Leeuwarden - Aan het brugdek van de Hermesbrug in Leeuwarden vinden van woensdag 24 februari tot en met vrijdag 4 maart onderhoudswerkzaamheden plaats.

De brug is hierdoor twee dagen gestremd voor autoverkeer en verkeer moet gedurende twee weken rekening houden met mogelijke hinder. De brug wordt tijdens de werkzaamheden niet bediend. Vanaf 29 februari is de fietsoversteek Harlingertrekweg-Heliconweg afgesloten. (Brom)fietsers worden omgeleid via de rotonde Tesselschadestraat. Meer ruimte Om tijdens de werkzaamheden het verkeer door te kunnen laten gaan, wordt er ruimte gecreëerd op de brug. Daarom is de Hermesbrug op zaterdag 20 februari tussen 7.00 en 16.00 uur gestremd. Om de verkeerssituatie na de werkzaamheden vervolgens te herstellen is de Hermesbrug ook op zondag 6 maart tussen 7.00 en 16.00 uur gestremd. Het verkeer wordt omgeleid via omleidingsroutes die dan met borden zijn aangegeven.