Buitenlandse gasten op bezoek bij school Marsum

Marsum - Obs De Pôlle krijgt van woensdag tot en met vrijdag buitenlandse gasten op bezoek. Er komen vertegenwoordigers van scholen uit Engeland, Schotland, Spanje, Finland en Frankrijk naar Marsum. Het aanleren van een vreemde taal staat centraal tijdens dit werkbezoek.     

Obs De Pôlle in Marsum is een drietalige school. Op deze school wordt vanaf groep 1 lesgegeven in het Nederlands, Engels en Fries. Dit alles in het kader van het vijfjarig- en landelijk pilotproject ‘Talig Primair Onderwijs’ onder leiding van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De methode van drietalig onderwijs vanaf groep 1 en het internationaliseringsprogramma is uniek in Friesland. Dit wordt mede ondersteund door Europees Platform Nuffic en de Provinsje Fryslân.    Tijdens het werkbezoek zullen de bezoekers onder andere zien hoe er in Marsum les gegeven wordt in de talen Fries en Engels. Daarnaast wordt besproken hoe de resultaten voor het onderwijs in een vreemde taal op de verschillende scholen zijn en hoe deze verder te verbeteren zijn door de ervaringen in het buitenland.  Zowel leerkrachten, leerlingen als ouders helpen mee met de ontvangst en organisatie van dit bezoek. In de loop van dit- en volgend schooljaar gaan steeds twee leerkrachten op bezoek bij de andere deelnemende scholen. In de zomer van 2017 wordt het project afgesloten met een bezoek aan een school in Schotland.