Interview over 'landschapspijn' en oplossingen

Leeuwarden - Tijdens Cultuur Café, vrijdag 26 februari in De Harmonie, interviewt Sander Boonstra landschapsarchitect Peter de Ruyter. Het vraaggesprek begint om 16.30 uur.

Volgens sommigen brokkelt de diversiteit en schoonheid van het Friese landschap zienderogen af. Anonieme bedrijventerreinen, windturbines en een verschrompelend veenweidegebied zorgen volgens hen voor 'landschapspijn'. Kan het tij gekeerd worden? Op een rondreis door de verschillende landschapstypen van Friesland laat Peter de Ruyter zien dat het nog niet te laat is. Door mee te bewegen met toekomstige veranderingen als een stijgende zeespiegel en een krimpende bevolking ontstaan er kansen voor verbetering. De Ruyter pleit voor een ruilverkaveling 2.0 in het Friese landschap met ruimte voor verschillen, verschuivende verantwoordelijkheden en nieuwe landschappelijke kwaliteiten. 'Vloeiend landschap' is een pleidooi voor visie en regie met plaats voor een betrokken houding van de burger, de mienskip. Dit alles en meer wordt besproken tijdens Cultuur Café.