Fier en WaterCampus lekker warm door biogas

Leeuwarden - Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier en de WaterCampus van Wetsus verwarmen hun gebouwen voortaan met biogas van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Leeuwarden. Dit biogasstation werd vandaag geopend. 

Burgemeester Ferd Crone, Anke van Dijke, directeur van Fier en Egbert Berenst, dagelijks bestuurder bij Wetterskip Fryslân verrichtten vanmiddag de officiële opening. Door de komst van het biogasstation zijn zowel het CKM als het Wetsuspand  energieneutrale gebouwen geworden. Jaarlijks lozen bedrijven en huishoudens in Fryslân 100 miljoen liter afvalwater op het riool. Dit water wordt gereinigd in één van de 28 rioolwaterzuiveringsinstallaties van Wetterskip Fryslân. Na de zuivering van het afvalwater blijft slib over als restproduct.

Biogasstation

In Leeuwarden staat een vergistingsinstallatie, waarmee het slib van deze locatie wordt vergist en één miljoen kuub biogas wordt geproduceerd. Ongeveer 90% van deze duurzame energie wordt ingezet voor eigen gebruik. Met de komst van het biogasstation kan de overige 120.000 m3 worden geleverd aan het CKM‐gebouw van Fier en het Wetsusgebouw. Hiermee wordt 200 ton CO2‐emissie vermeden, oftewel de uitstoot van CO2 van 150 auto’s.

Leiding

Via een zeshonderd meter lange biogasleiding en een gasmotor bij Fier wordt het CKM‐ gebouw voorzien van elektriciteit en warmte. Voor de aanvoer van biogas naar de WaterCampus heeft de gemeente Leeuwarden een leiding van twee kilometer aangelegd. In 2020 willen de waterschappen voor minstens 40% voorzien in de eigen energiebehoefte met zelf opgewekte duurzame energie door biogas, wind‐ en zonne‐energie en waterkracht.