Stileven | Een open blik

Leeuwarden - De mensen van het COA hebben ’t niet gemakkelijk, dat weet ik wel. Maar ze hebben een prachtige baan: vluchtelingen helpen. Toch lijken ze soms wat verzuurd. Ze gaan ervan uit dat niemand een asielzoekerscentrum in de buurt wil. Daar is zelfs een term voor bedacht: NIMBY. Not In My BackYard, niet in mijn achtertuin. Of, om preciezer te zijn: Niet In mijn Vóór- En Achtertuin. NIVEA dus.

De Friese werkelijkheid is dat verreweg de meeste mensen vluchtelingen een veilig onderdak gunnen. Maar ze willen wel serieus genomen worden en niet overvallen. Misschien kan het COA daar eens mee beginnen: niet overvallen, maar overleggen. Eerst praten met de mogelijke buren. Luisteren. Bezwaren serieus nemen en samen een oplossing zoeken. Een beroep doen op de redelijkheid, want er zijn boze burgers, maar veel meer redelijke. En vooral: Niet Invullen Voor Een Ander. Want daar staat NIVEA ook voor. Tekst: Ate de Jong