Theatermaker Tatiana Pratley over heimwee naar vroeger

Leeuwarden - Theatermaker Tatiana Pratley en Stella van Gent, wethouder van de gemeente Súdwest Fryslân, schuiven op 15 maart aan aan de keukentafel in Neushoorn. Ze spreken over heimwee naar de jeugdjaren.

Tatiana is opgegroeid in Hurdegaryp, waar ze tot haar vijftiende heeft gewoond. Daarna is ze met haar vader en moeder naar Leeuwarden verhuisd. Na de middelbare school studeerde ze Kunst, Cultuur en Media in Groningen, waarna ze naar Amsterdam vertrok en daar afstudeerde aan de regieopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten. Tatiana werkt sinds haar afstuderen veel bij Tryater. 'Heimwee nei Hurdegaryp' was het eerste stuk dat ze bij Tryater regisseerde. Haar oma is Fries, haar vader Fries-Engels en haar moeder Frans-Pools. Hurdegaryp blijft voor Tatiana toch een bijzondere plek. Stella van Gent interviewt Tatiana. Het publiek mag meepraten. De avond begint om 20.00 uur.