Antiekspreekuur in Keramiekmuseum Princessehof

Leeuwarden - Keramiekmuseum Princessehof, het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum houden woensdag 9 maart hun tweemaandelijkse antiekspreekuur. Bezoekers die meer willen weten over de achtergrond van een voorwerp kunnen van 14.00 tot 16.00 uur terecht bij een expert in Keramiekmuseum Princessehof.

Tijdens het antiekspreekuur kunnen er vragen gesteld worden over bijvoorbeeld bodemvondsten, glaswerk, serviesgoed, schilderijen, munten, uurwerken en porseleinen vazen. Conservatoren van zowel het Princessehof als het Fries Museum zetten zich in om een duidelijk beeld te schetsen van de historische betekenis van de voorwerpen. Bezoekers mogen maximaal drie objecten meenemen naar het spreekuur. De conservatoren doen geen uitspraken over de taxatiewaarde. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Op 9 maart is de conservator Aziatische keramiek helaas verhinderd. Bezoekers met voorwerpen in deze categorie zijn welkom op het antiekspreekuur op woensdag 11 mei. Aanmelden wordt aanbevolen. Dit kan via de website van het Princessehof.