Lezing over historisch onderzoek bij HCL

Leeuwarden - In Historisch Centrum Leeuwarden vindt zaterdag 12 maart om 13.30 uur een lezing plaats over historisch onderzoek en over de wetenschappelijke database HSN. De lezing wordt gegeven door Prof. Dr. Kees Mandemakers. 

Mandemakers is verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en aan Historische Steekproef Nederland (HSN). Hij was in 1991 een van de initiatiefnemers van de HSN en is er vandaag nog verantwoordelijk voor. De HSN is een representatieve steekproef van ongeveer 78.000 personen die tussen 1812 en 1922 in Nederland zijn geboren. De HSN-database bevat individuele levensgeschiedenissen en vormt daarmee een uniek instrument voor onderzoek op het gebied van de Nederlandse geschiedenis en demografie. Mandemakers vertelt in het HCL over zijn onderzoek tijdens de gezamenlijke bijeenkomst van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en het Genealogysk Wurkferbân van de Fryske Akademy.