Opening De Skalm met hapjes en muziek

Stiens - De Skalm in Stiens wordt zaterdag 19 maart officieel geopend. Aansluitend is er tot 15.00 uur een open dag.

De Skalm biedt onderdak aan verschillende instanties en stichtingen. Deze zullen zich tijdens de dag presenteren. Er zijn verschillende stands waar hapjes zijn te verkrijgen, muziekclubs en korpsen zorgen voor muziek, er zijn verschillende spellen te doen en belangstellenden kunnen deelnemen aan een puzzeltocht.