Oude skeletten gevonden bij Boksum

Boksum -   Bij het project Herinrichting Deinum- Boksum zijn tijdens graafwerkzaamheden bij toeval oude skeletten gevonden. Ook is er aardewerk, metaal en bouwmateriaal van vermoedelijk rond 1600 na Christus aangetroffen.

De skeletten zijn mogelijk van de slachtoffers van de Slag bij Boksum op 17 januari 1586. Met zekerheid valt dit nog niet te zeggen, het archeologisch onderzoek is nog gaande. Er spelen nog veel vragen waar de archeologen zich over buigen.

Open middag

Het publiek kan de vindplaats en een klein deel van de vondsten tijdens een open middag op woensdag 9 maart met eigen ogen bekijken. De locatie hiervoor is de Pypsterbuorren in Boksum. Het terrein is toegankelijk tussen 13.00 uur en 16.30 uur. Er is beperkte parkeergelegenheid. Bezoekers wordt verzocht zoveel mogelijk op de fiets te komen.