Vaarexcursie trekvogels Nationaal Park De Alde Feanen

Drachten - ÂLD - In Nationaal Park De Alde Feanen wordt zaterdag 26 maart van 10.00 tot 12.00 uur een vaarexcursie over trekvogels gehouden.

Opgeven kan uiterlijk een dag voor de excursie voor 15.00 uur via tel. 0511-539618. Gasten uit Scandinavië In het uitgestrekte laagveenmoeras de Alde Feanen zijn de vele trekvogels en overwinteraars vanaf het water het beste te bewonderen. Vanwege voedselgebrek verlaten veel vogels Scandinavië en Rusland en trekken naar het zuiden om daar te overwinteren. In de winterperiode sieren de groepen trekvogels de lucht van het veengebied. Een natuurgids van It Fryske Gea vertelt over de bijzondere natuurwaarden van het gebied en deelnemers maken kennis met vogelsoorten die alleen in deze periode over Fryslân reizen. Aangeraden wordt om warme kleding aan te trekken omdat deelnemers vanaf het bovendek de overvliegende vogels het beste kunnen aanschouwen.