Jubilarissen mannenkoor Patrimonium gehuldigd

Leeuwarden - Vier leden van het Christelijk Leeuwarder Mannenkoor Patrimonium zijn dinsdagavond gehuldigd.

Yke Osinga kreeg een certificaat en speldje van de Koninklijke Christelijke Zangersbond (KCZB) omdat hij veertig jaar lid is van de bond, Johannes Terpstra omdat hij vijftig jaar lid is. Frans Joekema, eveneens veertig jaar lid, kon er dinsdagavond niet bij zijn maar ook hij krijgt het certificaat en het speldje. Tytsjerkster Klaas de Roos is al zestig jaar lid van de zangersbond. Hij kreeg uit handen van burgemeester Eric ter Keurs van Tytsjerksteradiel een vergulde reversspeld met bijbehorende certificaat. Daarnaast werden fleurige bossen bloemen uitgereikt. ,,Het zingen bij een koor is iets dat we niet meer willen missen", aldus de heren. ,,De prachtige muziek die wij mogen zingen en de vele optredens die wij hebben betekenen veel voor ons.”