Bomen rond stationsgebied gekapt

Leeuwarden - In het stationsgebied worden vrijdag en zaterdag 92 bomen gekapt. De bomen moeten weg om ruimte te maken voor de nieuwe infrastructuur en omdat een aantal bomen niet past binnen de nieuwe groenstructuur van het stationsgebied.

Voor 49 bomen is een kapvergunning verleend vanwege de omvang van de bomen, voor de overige bomen is een melding gedaan. Er komen 105 bomen voor terug, vooral eiken, linden en platanen. Deze bomen hebben een omtrek tussen de 40 en 45 cm en zijn 6 à 7 meter hoog. De gemeenteraad van Leeuwarden vindt een groen stationsgebied belangrijk. Er is daarom ook geprobeerd om ervoor te zorgen dat de bestaande bomen zoveel mogelijk gespaard blijven. Zo blijft bijvoorbeeld de grote plataan staan. Naast de grote plataan blijven onder andere de jonge lindebomen aan de oostzijde van de Sophialaan (voor Café Wouters) en vijf grote lindenbomen aan de westkant van de Sophialaan staan.