Poëtisch feest in Dorpskerk Huizum

Leeuwarden - Bij Dorpskerk Huizum wordt donderdag 31 maart een poëzietableau onthuld. Om dit te vieren, vindt vanaf 16.30 uur de manifestatie Kerk & Poëzie plaats.

De mooiste gedichten die Nederlandse en Friese dichters hebben gewijd aan de kerk als cultuurhistorisch goed zullen worden voorgelezen door Margje Visser en Rein Tolsma. Het gaat om gedichten van onder anderen Jan Jacob Slauerhoff, Eppie Dam, Piter Jelles Troelstra J.C. Bloem, Willem Wilmink, C.O. Jellema, Fernando Pessoa en Theun de Vries. De dichters Atze van Wieren en Egbert Gast dragen bovendien voor uit eigen werk. Sopraan Tetsje van der Kooi uit Dronrijp verleent, bijgestaan door pianist Jan Andries Dijkstra, haar vocale medewerking aan het programma. Jelte Hoving verzorgt de orgelmuziek. Onthulling poëzietableau Aansluitend onthult burgemeester Ferd Crone om 17.30 uur het poëzietableau nabij de kerk. Er staat een gedicht op van Atze van Wieren dat de Dorpskerk als onderwerp heeft. De strekking van het gedicht is dat de kerk, het oudste monument van de stad Leeuwarden, na ruim acht eeuwen weliswaar kreunt onder haar functieverlies maar tegelijk haar nieuwe mantelzorgers verwelkomt.