Henk Oly krijgt Wopke Eekhoffprijs

Leeuwarden - De Wopke Eekhoffprijs gaat dit jaar naar Henk Oly. Deze vierjaarlijkse prijs, voor de beste bijdrage aan het lokaal historisch onderzoek over de afgelopen jaren, krijgt Oly voor zijn gehele oeuvre over de geschiedenis van Leeuwarden.

Henk Oly heeft de afgelopen jaren veel belangrijke kennis opgebouwd op het gebied van straat- en huisnamen en over uiteenlopende gebouwen in Leeuwarden. Hij kijkt daarbij ook naar de activiteiten die daarin plaatsvonden. Zijn onderzoek mondde uit in een flink aantal publicaties. De jury, bestaande uit de hoogleraren Mineke Bosch (RUG) en Hans Mol (Fryske Akademy) en ir. Ap Timmermans noemt Oly een ‘uitmuntend vertegenwoordiger van publieksgeschiedenis’. Henk Oly was docent aan de NHL tot hij acht jaar geleden met de VUT ging. De prijs, genoemd naar de eerste stadsarchivaris van Nederland, wordt op donderdag 19 mei uitgereikt.