Twee koren zingen in Dorpskerk Huizum

Leeuwarden - Het Leeuwarder koor Her & Der en het Groninger koor Con Anima geven op zondag 3 april samen een concert in Dorpskerk Huizum. Het optreden begint om 15.00 uur.

Con Anima betekent letterlijk “Met bezieling” en dat proberen de koorleden ook in de muziek te leggen. Het repertoire bestaat uit zowel klassieke als moderne muziek. Her & Der zingt a capella meerstemmig liedmateriaal, zo mogelijk uit alle landen en uit meerdere stijlperiodes. De nadruk ligt op wereldse, niet alledaagse muziek. Ook klassieke muziek schuwt het koor niet. Beide koren staan onder leiding van Jan Verbogt, die ook tijdens het concert in de Dorpskerk het dirigeerstokje ter hand zal nemen.