Project Zorgassistent helpt jongeren op weg

LEEUWARDEN - De overeenkomst ‘Project Zorgassistent’ is op woensdag 30 maart op OBS De Vosseburcht ondertekend door directeur van Stichting Proloog Albert Helder, Wethouder Harry van der Molen en vijf jongeren die aan de slag gaan als zorgassistent bij Proloog.

Doel van het Project Zorgassistent is het creëren van stage- en arbeidsmogelijkheden in het primair onderwijs, voor jongeren die wat lastiger aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Voorheen kwamen jongeren uit het Praktijkonderwijs (PO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) vaak terecht in de Wajong-regeling, maar nu die mogelijkheden sterk zijn ingeperkt, valt deze groep onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Gemeente Leeuwarden geeft hier met het Project Zorgassistent invulling aan door een aantal van deze jongeren concreet op weg te helpen door hen een stage-/werkervaringsplaats aan te bieden. Stichting Proloog was graag bereid tot deelname in het Project Zorgassistent en biedt nu vijf jonge dames de gelegenheid werkervaring op te doen op een aantal Proloogscholen en daardoor de kans op een reguliere baan te vergroten. Voor de jongeren die via een zogenaamde BBL-constructie aan de slag gaan kan gebruik worden gemaakt van meerdere geldstromen, waaronder de Subsidieregeling Praktijkleren. Bij een BBL-opleiding heeft de deelnemer een baan van minstens 20 uur per week en leert hij/zij het beroep dus voor een belangrijk deel in de praktijk. Daarnaast gaat de deelnemer één dag in de week voor de theorielessen naar school. De vijf zorgassistenten-in-opleiding zijn Amber Bosma, Gaia Harkema, Suzanne Peters, Maaike Klijnstra en Sabina Brandsma. Zij ondersteunen basisschoolleerkrachten in de groepen 1 en 2, waardoor die minder werkdruk ervaren en zich beter kunnen concentreren op hun onderwijstaak. Ook is er daardoor meer aandacht mogelijk voor leerlingen die wel wat extra’s kunnen gebruiken.