Agnes Jongerius over toekomst Europa

Leeuwarden - PvdA-Europarlementariër Agnes Jongerius geeft donderdag 7 april haar visie op een nieuw perspectief voor Europa. Dit doet zij in het kader van de jaarlijkse Jansoniuslezing in Dorpskerk Huizum. De avond begint om 20.00 uur.

De Europese Unie maakt een zeer moeilijke tijd door. De vluchtelingencrisis rijt het oorspronkelijke ideaal van collectieve verantwoordelijkheid uiteen, de Britten maken zich op voor vertrek en de Euro staat wederom, nu de Griekse pensioenhervormingen dreigen te mislukken, onder grote druk. Ondertussen groeit de onvrede onder de bevolking en nemen populistische partijen van links en rechts een grote vaart. Jongerius gaat in op de hamvraag: hoe Europa weer perspectief kan bieden aan mensen die niet geprofiteerd hebben van de vrije handel, de privatiseringen en de globalisering. ,,Ik zal in de lezing aangeven hoe wij vanuit de sociaaldemocratie een nieuw elan willen inblazen in de 21ste eeuw."