Feestelijke uitreiking van het beweegdiploma bij Dynamyk

BEETGUMERMOLEN - Op zaterdag 2 april heeft opnieuw een groep kinderen examen gedaan voor het beweegdiploma in de gymzaal van Beetgumermolen.

Bij dit diploma horen basisbewegingen van gymnastiek en vele andere sporten. In een feestelijk versierde zaal hebben de kinderen aan hun (groot)ouders laten zien dat ze al goed kunnen hinkelen, huppelen en klimmen, maar natuurlijk ook koprollen, duikelen en aan touwen zwaaien. De coördinatie werd gedemonstreerd met o.a. het rollen, stuiteren, hooghouden en vangen van een bal of ballon. Anna, Anna, Sil, Sido, Job en Amarins hebben beweegdiploma 1 gehaald. Amy, Ilja, Daan, Minke, Lyke en Tooske slaagden voor beweegdiploma 2. (zie bovenstaande foto) Dynamyk is er trots op dat zij dit nieuwe programma van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) binnen Fryslân kunnen aanbieden aan jeugdleden van 2,5 jaar tot en met 6 jaar. Er zijn immers maar weinig verenigingen die dit momenteel aanbieden. Dynamyk heeft als ambitie het beweegdiploma even populair te maken als het zwemdiploma en denkt hiermee een programma aan te bieden dat bewegen bevordert. Na ongeveer  20 lessen kan het examen afgenomen worden. Wie meer wil weten of zijn of haar kind wil aanmelden kan dat doen middels de mail: bestuurdynamyk@gmail.com .