MindUp leidt rond in woonvorm voor mensen met autisme

LEEUWARDEN - Op zaterdag 9 april is het open huis in een woonvorm voor mensen met autisme.

Deze vindt plaats in het kader van de week van Autisme die van 2 t/m 9 april is. In Leeuwarden kunnen geïnteresseerden binnen diverse woonvormen van MindUp, onderdeel van GGZ Friesland, worden rondgeleid. Naast de uitleg over het zorgaanbod van de woonvormen zal een psycholoog informatie geven over Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Daarna wordt er een rondleiding in de woonvormen gegeven. De ontvangst is op Achter de Hoven 207 Leeuwarden. Om 13.15 uur start de eerste ronde en om 14.30 uur start de tweede ronde. Een unieke kans om kennis te maken met de mensen achter een stoornis waar veel vooroordelen over zijn. Autisme Ruim 1% van de Nederlanders heeft een vorm van autisme, zo’n 190.000 mensen. Autisme is een aangeboren probleem in de hersenen. Alles wat iemand met autisme ziet, hoort of ruikt wordt op een andere manier verwerkt. Bij sommige vormen van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) hebben mensen veel structuur nodig en het verblijf in een woonvorm helpt ze dan om hun leven beter vorm te geven en te leren met hun klachten om te gaan. ASS is een aangeboren stoornis in de hersenen. De klachten kunnen veel invloed hebben op het dagelijks leven. Mensen met autisme hebben vaak moeite met de dagelijkse structuur. (Woon)begeleiders en verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in het bieden van een vaste, dagelijkse structuur. Daarnaast kan behandeling gegeven worden, waaronder psycho-educatie, Mindfulness of medicamenteuze therapie. MindUp heeft ook een inloopvoorziening speciaal voor ASS cliënten en geeft dagbesteding en trajectbegeleiding. Wereld Autisme Dag Aanleiding voor de rondleiding in de woonvormen is de Autismeweek 2016. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. Op deze dag staat autisme wereldwijd in de schijnwerpers. De Nederlandse Vereniging voor Autisme en het Autisme Fonds organiseren in aansluiting op de Wereld Autisme Dag van 2 april t/m 9 april 2016 de Autismeweek 2016. Het thema van dit jaar is: ‘Autisme en sport’. Het doel van de Autismeweek is om de samenleving meer bekend te laten worden met wat autisme is en om zodoende de vooroordelen die nog steeds over autisme bestaan, weg te nemen. Activiteiten Autismeweek Naast de rondleiding in de woonvorm worden er nog een aantal andere activiteiten georganiseerd. Op woensdag 6 april is er een inloopavond voor de cliënten waarin ze onder leiding van een GZ psycholoog met elkaar in gesprek kunnen gaan. De familieleden van de cliënten zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst en gezamenlijke maaltijd na de rondleidingen. Meer informatie is te vinden op www.mind-up.nl/autismeweek.