Oeds Bijlsma secretaris‐directeur Wetterskip Fryslân

LEEUWARDEN - Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân heeft Oeds Bijlsma voorgedragen als

secretaris‐directeur. Bijlsma (1960) is momenteel directeur Beleid & Programma’s en loco‐secretaris bij de Provincie Fryslân. Eerder was hij onder meer griffier van Provinciale Staten bij dezelfde provincie en gemeentesecretaris op Terschelling. De secretaris‐directeur is directeur van de organisatie en eerste adviseur van zowel het dagelijks‐ als algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Bijlsma heeft een heldere visie en kan met overtuigingskracht mensen enthousiasmeren voor zijn ideeën, aldus het dagelijks bestuur in zijn voordracht. Ook heeft hij ruime ervaring met organisaties in verandering. De positie van secretaris‐directeur is sinds 1 januari 2016 vacant. Sindsdien wordt de functie waargenomen door Evelien van der Kuil. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân beslist in zijn vergadering van 19 april 2016 over de benoeming van Oeds Bijlsma. Op 1 juli 2016 treedt hij in dienst bij Wetterskip Fryslân.