GGD Fryslân doet groot gezondheidsonderzoek onder Friese jongeren

LEEUWARDEN - GGD Fryslân houdt in april en mei een groot onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Friese jongeren van 12-18 jaar: de ‘GO Jeugd 2016’.

Met de resultaten van dit onderzoek kan GGD Fryslân gemeenten en onderwijs adviseren hoe zij de gezondheid en het welzijn van Friese jongeren kunnen verbeteren. Digitale vragenlijst GO Jeugd bestaat uit een digitale, online vragenlijst over verschillende thema’s, zoals alcoholgebruik, roken, voeding, lichaamsbeweging, sport, pesten en internetgebruik. Het onderzoek is anoniem. Jongeren krijgen een inlogcode die niet aan een naam is gekoppeld. Niemand krijgt zo inzicht in een individuele situatie. GGD Fryslân werkt volgens landelijk ontwikkelde methoden van de Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid. Wie doen mee? Voor het onderzoek wordt een willekeurige selectie van Friese jongeren van 12 t/m 18 jaar uitgenodigd. De geselecteerde jongeren en hun ouders/verzorgers ontvangen via de post een uitnodiging om aan het onderzoek mee te doen. Wettelijke verplichting GGD’en zijn wettelijk verplicht om eens in de vier jaar de gezondheidssituatie van de jeugd in kaart te brengen. Gemeenten gebruiken de informatie uit deze onderzoeken om beleid te maken en activiteiten uit te voeren die de gezondheid en het welzijn van de Friese jongeren verbeteren. GGD Fryslân hield in 2004, 2008 en 2012 ook een GO Jeugd. Meer weten? Kijk op www.ggdfryslan.nl/gojeugd2016. Hier zijn veel gestelde vragen te vinden en ook het onderzoeksprotocol.