Studentenproject van start in de Leeuwarder wijken

LEEUWARDEN - Mensen in de wijken van Leeuwarden willen meer onderling contact met buurtgenoten. Dat is volgens hen belangrijk om er prettig te wonen.

Tweeënvijftig studenten van Stenden Hogeschool Leeuwarden zijn samen met bewoners van de Vrijheidswijk, Bilgaard, Blitsaard en Huizum-West een project gestart, die op 22 juni groots zal worden afgesloten in de Harmonie. De studenten die met dit project bezig zijn studeren SPH en volgen op dit moment de minor 'Community Care'. De minor gaat over het denken en handelen vanuit de Community Care gedachte: De zorg voor en door elkaar. Ted Willemsen, docent deeltijd SPH en betrokken bij de minor ‘Community Care’, vertelt over het project. ,,Ons grote geheim is dat we niet uit zijn op problemen, maar op wat mensen betrokken maakt binnen de wijk. Waar zijn de mensen trots op? De sleutelwoorden binnen deze minor zijn verbinding en vertrouwen tussen mensen.” De studenten zijn nu tien weken effectief aan de slag. Op 22 juni zal het project ‘Welkom in de Wijk’ groots worden afgesloten in De Harmonie Leeuwarden. De schouwburg dient als een ontmoetingsplek voor de wijken. Maatschappelijke vraagstukken komen daar in zicht via een krachtig en prachtig podium. Vorig jaar werd de minor voor het eerst gehouden met de pilot 'Welcome to our neighborhood'. Deze pilot werd zo goed ontvangen door de bewoners en de gemeente dat dit jaar het project 'Welkom in de wijk' daaruit voortgekomen is. Tekst: Wilma Tabak