Ritme Politiek Podium te Leeuwarden verandert

LEEUWARDEN - Het ritme van het Politiek Podium komt er anders uit te zien vanaf 11 april wanneer de gemeenteraad start met een forumavond.

De ene week staat dan in het teken van het forum, de andere week in het teken van besluit en debat. Evaluatie Na de zomer van 2014 is de gemeenteraad gestart met het Politiek Podium. Er is toen afgesproken dat de nieuwe manier van vergaderen in het voorjaar van 2016 zou worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie is besloten dat de gemeenteraad doorgaat met de vorm Politiek Podium en dat er tot de zomer van 2016 een proef gedaan wordt met het 2-wekelijks ritme. De reden hiervoor is dat de wekelijkse cycli van raadsleden en ambtelijke ondersteuners een te intensieve voorbereidingstijd vergde. Met deze spreiding wordt dit probleem (waarschijnlijk) ondervangen. Nieuwe tijden De vergaderingen van het Politiek Podium beginnen voortaan om 19.30 uur. Er is geen vaste aanvangstijd meer voor de pauze. Op forumavonden is deze om 20.30 uur of 21.00 uur, afhankelijk van het programma. Op de avonden met besluit en debat vangt de pauze – afhankelijk van het verloop van de vergadering – aan tussen 20.30 uur en 21.00 uur. De avonden met besluit en debat starten met het besluitvormende deel (eerst de hamerstukken en vervolgens de bespreekpunten),  daarna volgt het debatdeel.