Odd Fellows Leeuwarden houden open huis

Leeuwarden - De Nederlandse en Belgische loges van de Orde van Odd Fellows zetten in de week van 18 tot en met 24 april hun deuren open om meer bekendheid te geven aan hun doelstellingen. In Leeuwarden wordt dit gedaan met een open dag op 18 april en open huis op 20 april.

Tijdens de open dag geeft Kris Callens, directeur van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, een lezing over 'de ontwikkeling van het Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof, cultuur van internationale kwaliteit in Fryslân'. Deze lezing begint om 20.00 uur in het Odd Fellowhuis aan de Emmakade 48 zz. Op 20 maart is er vanaf 20.00 uur open huis in het Odd Fellowhuis. Odd Fellows De 200 jaar oude wereldwijde Orde is een hedendaagse levensbeschouwelijke organisatie, die zich ten doel stelt mensen, ongeacht hun geloof, cultuur of afkomst, te verbinden. Er zijn in Nederland en België ruim negenig mannen- en vrouwenloges. De loges komen regelmatig bijeen om zich in deze hectische maatschappij te bezinnen op de vragen van het leven en om vriendschap te vinden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan ethische, filosofische en maatschappelijke onderwerpen in samenhang met de hedendaagse maatschappij.