Rode Kruis start nieuwe activiteit Samen Redzaam

LEEUWARDEN - Het Rode Kruis start in Leeuwarden met een nieuwe activiteit genaamd Samen Redzaam.

De activiteit beoogt de zelfredzaamheid van ouderen en gehandicapten te vergroten. Middels een combinatie van huisbezoeken, informatieve bijeenkomsten en gezellige uitjes leren zij over het belang van zelfredzaam zijn. In een gemoedelijke sfeer leren zij over EHBO, veiligheid in en rond het huis en het belang van een stevig sociaal netwerk. Het Rode Kruis betaalt deze nieuwe activiteit met giften, bijdragen van deelnemers en donateursgelden. Het Rode Kruis onderstreept het belang van zelfredzaamheid bij kwetsbare burgers, zo ook bij ouderen en gehandicapten. Door verminderde beschikbaarheid van voorzieningen is het vaak noodzakelijk dat zij kunnen zorgen voor hun eigen veiligheid. Bij kleine ongemakken zoals een snee in de vinger, maar ook bij plotselinge gebeurtenissen zoals ijzel of stroomuitval. Met nieuwe inzichten en vaardigheden kunnen zij (potentieel) gevaarlijke situaties beter het hoofd bieden. Door gezellige activiteiten, interessante uitjes en regelmatig huisbezoek door Rode Kruis vrijwilligers wordt tenslotte ook het sociale netwerk van deze kwetsbare burgers vergroot. Met de nieuwe activiteit Samen Redzaam blijft het Rode Kruis actief in de hulpverlening aan de meest kwetsbare mensen in Leeuwarden en omgeving. Deze betrokkenheid kwam in gevaar door het wegvallen van de financiering van het voormalige Bezoekproject Leeuwarden. Het Rode Kruis hoopt zo’n 250 mensen op structurele basis bij de activiteiten van Samen Redzaam te betrekken. Hiervoor is de inzet van zo’n 200 vrijwilligers en studenten noodzakelijk. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de Helpdesk van het District Fryslân via helpdeskfriesland@rodekruis.nl of 058 212 4408.