Autisme Spectrum Groep nu ook in Leeuwarden

LEEUWARDEN - Jeugdhulp Friesland heeft na Sneek nu ook in Leeuwarden een specialistische behandelgroep voor kinderen van 3 - 7 jaar met forse problemen binnen het autisme spectrum.

Manager Behandelzaken Janneke Majoor is verheugd met deze ontwikkeling: ,,Op die manier kunnen we meer kinderen de behandeling bieden. Vroegtijdig behandelen kan de kwaliteit van hun leven verbeteren en de omgeving verlichten." De behandeling is gericht op het stimuleren van de normale ontwikkeling; het verminderen van specifiek autismegedrag en het wegnemen van niet-specifiek autismegedrag zoals driftbuien, eet- en slaapproblemen. Majoor: ,,We vinden het belangrijk dat de opvoeders meer kennis hebben over autisme en kunnen omgaan met de problematiek." De behandeling kan zowel thuis, op school/peuterspeelzaal of op de speciaal hiervoor ingerichte behandelgroep plaatsvinden. De behandeling duurt maximaal een jaar, met een mogelijke verlenging van een jaar en richt zich zowel op de kinderen als de opvoeders. Na de behandeling zijn de kinderen in staat om op een school die bij hun past, te functioneren. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Clientservicebureau via het nummer 088-1424400 of de site www.jeugdhulpfriesland.nl.