Tevredenheid overheerst bij cliënten van sociale wijkteams Leeuwarden

LEEUWARDEN - Cliënten van de sociale wijkteams in Leeuwarden waarderen de hulpverlening van de professionals van de Coöperatie Amaryllis met een gemiddelde van een 7.8.

Dat blijkt uit het cliënttevredenheidsonderzoek dat de organisatie eind 2015 liet uitvoeren door Zorgbelang Fryslân en onderzoek- en adviesbureau ZorgFocuz. De Coöperatie Amaryllis is medio augustus gestart met het uitzetten van het cliënttevredenheidsonderzoek. Doel van het onderzoek is om te bepalen in hoeverre de huidige werkwijze en dienstverlening van de wijkteams in de gemeente Leeuwarden aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten en om te ontdekken waar verbetering op kan plaatsvinden. Door middel van vragenlijsten hebben cliënten hun ervaringen kunnen delen. De uitkomsten van de vragenlijsten zijn op gespreksavonden besproken in focusgroepen. De focusgroepen bestonden uit cliënten van de sociale wijkteams. Uit het onderzoek blijkt dat cliënten het contact met het wijkteam als prettig ervaren. Cliënten voelen zich met respect en begrip behandeld en voelen zich écht geholpen. Daarnaast geven cliënten aan het zeer prettig te vinden één aanspreekpunt te hebben voor al hun vragen. Voor het merendeel van de cliënten geldt dat hun situatie na het contact met een sociaal werker is verbeterd. Er zijn weinig opmerkingen over de toeleiding naar een sociaal werker. Cliënten krijgen vaak sneller een sociaal werker toegewezen dan gedacht. Wel kan er een verbeterslag plaatsvinden op het formuleren van hulpverleningsdoelen. Uit onderzoek blijkt dat cliënten waarde hechten aan het opschrijven van doelen. Vooral bij financiële problematiek lijkt het expliciet opschrijven van doelen een meerwaarde, omdat dit de efficiëntie van de hulp zou doen bevorderen. Sociaal werkers van de organisatie bezoeken cliënten thuis, daarnaast hebben cliënten de mogelijkheid in gesprek te gaan op kantoor. Wel is gebleken dat cliënten zich te weinig bewust van de mogelijkheid om op locatie van het wijkteam in een beschermde omgeving in overleg te gaan. Daarnaast zijn cliënten zich niet altijd bewust van de mogelijkheden die het wijkteam biedt en de activiteiten die in de wijk worden aangeboden. Amaryllis beraadt zich de komende weken op de verbeterpunten. Het cliënttevredenheidsonderzoek is in 2015 voor het eerst uitgevoerd. De Coöperatie Amaryllis streeft ernaar het onderzoek jaarlijks te herhalen. Een samenvatting en de volledige rapportage is te vinden op: www.amaryllisleeuwarden.nl/clientervaringsonderzoek-2015