Asieldier van de week | Poes Zita

LEEUWARDEN - Vanaf heden komt, op aangeven van Dierenopvang De Wissel, wekelijks een asieldier onder de aandacht.

Dit keer is dat Zita, een poes op leeftijd. Zita is een lieve poes, die graag op haar wenken wordt bediend qua eten en aaien. Ze duwt andere katten aan de kant om zelf alles op te eisen. We plaatsen haar daarom liever niet bij een andere kat. Naar ons toe is ze gemakkelijk, we kunnen haar optillen, maar ze heeft wel haar nukken ofschoon ze prima grenzen kan aangeven. Het is een dame op leeftijd (ongeveer 13 jaar) met haar eisen, die graag een huishouden/gezin zoekt waar ze bedient kan worden. Ze moet wel naar buiten kunnen. Wilt u met ons, de medewerkers van De Wissel, contact opnemen kijk dan op dewissel.dierenbescherming.nl. Natuurlijk vragen wij langs deze weg ook aandacht voor alle andere dieren die in onze opvang verblijven. Wilt u een schenking doen? Dan kunt u een bedrag overmaken op rekeningnummer NL51 INGB 0000 839995 t.n.v. Stichting Dierenopvang de Wissel. De Wissel vangt zwerfdieren op uit de volgende gemeenten: Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Harlingen, Franekeradeel, Het Bildt, Littenseradeel,  Menaldumadeel, Vlieland en Ameland.