Pop-up Zaaifestival op braakliggend terrein

Leeuwarden - Het Pop-up Zaaifestival vindt vrijdag 22 april plaats in Leeuwarden. Het evenement wordt georganiseerd in het kader van de Nationale Zaaidag en Internationale Dag van de Aarde.

Van 14.00 tot 21.00 uur wordt het braakliggend terrein tussen het Zuidvliet en de 6e Saskiadwarsstraat omgetovert tot Buurttuin Welgelegen. Omwonenden kunnen straks in deze tuin terecht voor ontspanning, ontmoeting, werken en oogsten. Op het festivalterrein zijn leuke stands en vinden workshops plaats. Er kunnen zaadbommen (van klei en zaden) worden gemaakt. Er is een ruil- en geefkleed voor zaden en planten en er wordt een insectenhotel gebouwd. Daarnaast wordt er informatie verstrekt over onder ander het maken van een wormenbak en het leven van de bijen. Rainbow Gardeners De Rainbow Gardeners houden een optocht door de stad met muziek waarbij er onderweg zaden worden gestrooid. Tijdens tussenstops bij de Blokhuispoort en Wijkzorgcentrum Het Nieuwe Hoek wordt extra aandacht besteed aan het zaaien. Ook worden folders van de Friese Milieu Federatie uitgedeeld met tips over hoe mensen gemakkelijk een positieve invloed uit kunnen oefenen op hun omgeving wat betreft flora en fauna. Meer informatie over deze dag: www.facebook.com/Pop-up-Zaai-Festival