Delen Leeuwarder Bos per direct niet meer toegankelijk

LEEUWARDEN - Het Leeuwarder Bos kampt al een tijd met de naweeën van de fikse najaarsstorm in 2013.

Helaas is hierdoor een aanzienlijk deel van dit productiebos verloren gegaan. Het bos wordt sindsdien nauwlettend in de gaten gehouden. De stand van zaken van de bomen is steeds gemonitord. De afgelopen tijd is gebleken dat er nog steeds beschadigde bomen afbreken, waardoor in delen van het bos de veiligheid voor bezoekers niet gegarandeerd kan worden. Daarom zijn met onmiddellijke ingang delen van het bos (zie kaartje; rode gebieden) afgesloten. Ter plaatse is met borden aangegeven welke delen van het bos niet toegankelijk zijn. De volgende stap is het maken van een plan van aanpak.